Industrie

Toeleveranciers


Snel leveren ongeacht grootte van de order, en dat alles passend binnen uw eigen planning. Neem daarbij de klant die ook hogere kwaliteitseisen stelt. Uw wordt verwacht te produceren wanneer de klant het wil, aansluitend op de productieplanning van de klant. Het is daarom van wezenlijk belang om als toeleverancier de productie en levering “just in time” af te kunnen stemmen op die van de klant. Ketenintegratie is een daarmee een belangrijk aandachtspunt om naadloos aan te sluiten bij de supply chain van de klant.

Wilt u uw concurrenten op een achterstand zetten door uw doorlooptijden verkorten?

Smart Production Solutions zorgt ervoor samen met u.

Papierloos werken

De oplossing die als basis fungeert is de Smart Production Suite. De Smart Production Suite is een flexibele Cloud gebaseerde oplossing. De oplossing waardoor u papierloos uw werkvloer gaat aansturen. De oplossing waardoor u papierloos uw werkvloer gaat aansturen.

De Smart Production Suite bestaat uit 5 modules: JobControl, StockControl, QualityControl, OEE en ShopFloorPlanner.

Doorlooptijden verkorten door grip op de werkvloer

JobControl ondersteunt de productie op de werkvloer. Digitaal worden orders, conform de planning doorgezet naar de werkvloer. Operators zien digitaal welke onderdelen ze dienen te maken.
De orders zijn voorzien van allerlei extra informatie, digitaal! Denk hierbij aan werkinstructies, tekeningen, handleidingen etc.. Alle informatie in bereik middels een druk op de knop.
JobControl koppelt realtime het verbruik van materialen en uren terug aan uw ERP. Hierdoor beschikt uw over realtime inzicht in de status van werkorders en kunt uw eigen lever betrouwbaarheid sterk verbeteren.

StockControl ondersteunt het magazijn bij het digitaal verwerken van transacties op de werkvloer. Zo voorkomt u dat werkorders, waarbij nog niet alle materialen aanwezig zijn, worden gestart. Pickorders, inkoopontvangsten en verplaatsingen, allemaal worden ze digitaal op een iPad getoond aan de magazijnmedewerkers. Door de realtimekoppeling kunt u realtime uw materiaalstromen monitoren.

QualityControl verwerkt de gemelde afwijkingen van de operators. De insteek van de Smart Production Suite is dat operators zich focussen op productie en zich laten afleiden door het verzamelen van materialen of stilstand door aandacht voor afwijkende producten. Afwijkingen dienen door de kwaliteitsafdeling worden afgehandeld. Operators melden afwijking en kunnen verder met hun werk. Kwaliteit krijgt een melding zodra een afwijking plaatsvindt. Door realtime registratie weet u meteen waar het probleem is en kunt u de basisoorzaak achterhalen. Door deze oorzaken stuk voor stuk op te lossen ontstaat uiteindelijk flow. Het begint echter als eerste met signalering. Daarbij helpt

De Smart Production Suite helpt u bij het 100% digitaliseren van uw organisatie.