Industrie

App & Running


Implementatiemethodiek: App & Running

De apps van Smart Production Solutions zijn intuïtief; de implementatie wordt dan ook snel en doeltreffend uitgevoerd.

De App & Running implementatie methodiek bestaat uit 4 stappen:

 • Workshop
  De workshop is bedoeld om de toekomstige gebruikers alvast kennis te laten maken met de apps. Tijdens de workshop wordt gezamenlijk besloten hoe de apps geconfigureerd dienen te worden. Met de nadruk op gezamenlijk om enerzijds zoveel mogelijk situaties op de werkvloer te bespreken anderzijds om te zorgen dat de apps gedragen worden in de toekomst.
 • Configuratie
  In de configuratie fase wordt de app ingericht zoals afgesproken tijdens de workshop. Insteek is om de processen van uw organisatie af te beelden in de apps van Smart Production Solutions.
 • Installatie
  Tijdens de installatie worden de door u aangegeven locaties verwerkt in de URL’s van de apps. Deze URL’s worden vervolgens geïnstalleerd op de door u aangedragen devices. Omdat de apps volledig Cloud gebaseerd zijn kunnen allerlei devices worden gebruikt. Denk hierbij aan touchscreen TV’s, laptop, IPad’s of gewoon de huidige pc’s die u al heeft.
 • Go Live
  Wij geloven in het “train de trainer” principe. De apps zijn voorzien van beheertools die u de mogelijkheid bieden zelfstandig de apps te beheren. Door de kennis over te dragen aan door u aangewezen medewerkers, inclusief documentatie, zorgen we ervoor dat de kennis geborgd is en blijft binnen uw organisatie.