Industrie

Projecten


Verbeterprojecten

Een solide logistiek concept wat uitgevoerd wordt op de vloer. Dat kan alleen bereikt worden door de combinatie van inzicht, systemen, organisatie en de aansturing daarvan. En dat noemen wij grip op de zaak.

Wij leveren die grip in de vorm van verbeteringsprojecten op het gebied van:

  • Planning
  • Doorlooptijdverkorting
  • Efficiencyverbetering
  • Het verbinden van kantoor met de vloer

Alleen dan kunt u sturen en ook daadwerkelijk de kant op gaan die u wilt.